Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Anasayfa Pazar Dersi Hizmetimiz Kur'an-ı Kerim Risale-i Nur Hz. Muhammed (A.S.M.) Bediüzzaman Said Nursi İletişim Hakkımızda 

Anasayfa

SAİD’LER, HAMZA’LAR, ÖMER’LER, OSMAN’LAR, TAHİR’LER….Bir şirket ki; bire binler kazandıran… hiç kesilmeyen bir menba… kabirde ışık, sıratta binek ve haşirde şefaat olacak bir davanin sebatkar ve metin kahramanlarina sahip: bu ahiret kardeşleri bilirler ki kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Bilirler ki ihsan-i ilahi olarak kudsi bir hizmette istihdam olunmuşlar. Bilirler ki elifleri omuz omuza getirip binler olurlar. Bilirler ki nurun bir dersini dinleyen sahabe gibi hizmet ve tebliğ şevkiyle yanar. Bilirler ki sohbetlerine ve muhabbetlerine zaman- mekan mani olamaz. Bilirler ki samimane hizmetin ve tesanüdün dahi kerameti vardir. Bilirler ki hizmette fütur şefkat tokatlarini intaç eder. Ve bilirler ki: görür gibi salabet-i imani veren Cadde-i Nuraniye ve Ahirzamanda onun vekili Risale-i Nurun Cemaat-i Nuranisi her evi bir dersane yapar…Ve onlar da öyle yaptılar; Böblingen civarindaki ev dersleri 2000’lerin başında , Ostelsheim’da ilk Nur medresesine kavustu. Cumartesi derslerinin gayretli ve aziz mudavimlerinin nurundan yarasa ruhlu çevre sakinlerinin rahatsızlığı onları yeni bir mekan aramaya sevketti. Artık iki katlı ve Barla kokan bu küçük medreseciğe sığmayan Nur diğer mekanina M.Kaplan’in himmeti ile kavuştu. Gerçekten tebdil-i mekanda hayır varmiş: Ehl-i imanı sahil-i selamete götürecek bu gemi, hademelerini her uğradığı limandan almaya devam ediyordu. 8 ay sonra sıra Magstad’ta idi. Unutmak mümkün mü kışın kapıda bekleyen, herkesten önce gelip medreseyi derse hazırlayan ve gençleri gördükçe gözyaşlarını salıveren Cemil amcayı-Allah rahmet etsin ? Kısa bir durak olan bu şirin medresemizden ayrılmamıza en cok Ertan Abi ve Cemil amca üzülmüştü tabi. Ama gemi yürüyordu. Alem nura muhtaç ve her limanda istihdam sırrına erişmiş hademeler bekliyordu. Kader-i ilahi bu sefer bir yaz mevsiminde gemiyi Böblingen’e sevketti. Ama ne sevk… Çok hizmete vesile olacak olan, nurun ilk medresesi gibi mütevazi ve müstağni bu mekanda hizmet binanın maddi guslü ile başladi. Hem de Berat Kandilinde…Nasıl Kadir-i Mutlak bir şeyden herşeyi icad eder; sanki bu yarı bodrum medresemiz, toprağa atılan tohum gibi sümbüllendi; mütenevvi çiçekleri sundu nur-u ilahiye muhtaç gönüllere cennet asa baharda: Cuma günleri evlerde başlayan genç dersleri, Cumartesi hanim dersleri, Pazar afacanlarin dersleri, kemale eren çarşamba dersleri, yatili genç hizmetleri muhabbet fedailerinin simalarını değiştiriyordu. Tabi üstteki fırıncının küreği de beraberinde … Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Muzır maniler hizmetin makbuliyetine işaret değil mi?Yıllardır ısrarla ve ihlasla yapilan fiili ve kavli dualarin vakti kaza olmuştu artık. Dualar ızdırar noktasındaydı. 2008 yaz sonu hasat zamanı oldu Böblingen Nur cemaatı için. Ama ne ikram! Sanki konum , fiziki şartlar ve maddi imkan itibariyle sunulmuş ihsan-ı şahaneden başka birşey değildi. Esbab temerküz etti ve semeresini Mart 2009’da hadsiz inayetle beraber gördük. Nimet şükür ister…Pek aziz, metin, mütesanid, isimsiz ve resimsiz, inayete ve himayete mazhar bu cemaat envar-ı ilahiyenin neşrine vakf-ı hayat etti... Çünkü cennet ucuz değil, mühim fiyat ister…

Hakkımızda

Hedefemiz nedir?

Evet arkadaşlar! Bugün içtimaî derd ve yaralarımızı halledip tedavi edecek en esaslı ve en tesirli faktör ve nizamı hâvi olan bir hakikat kaynağı vardır. O da Risale-i Nur'dur.Bunun içindir ki; hakikatı idrak edebilen hakikî münevverler ve uyanık mektebliler, büyük bir çoğunlukla Risale-i Nur'a sarılmaktadırlar.Evet düşüncemiz daima terakki etmekte olacaktır. Bu muvakkat dünyanın, ebedî saadeti kazanmak için bir ticarethane olduğunu Risale-i Nur bize ders veriyor. Biz de, bütün hakikî ilimlerin madeni, esası, nuru ve ruhu olan iman ilmini tahsil ve iktisab etmek için ve mukaddes davamızda muvaffak ve kudsî mücadelemizde muzaffer olmak için aza kanaat etmeyeceğiz. Daima yükselmek, daima ilerlemek, daima terakki etmek için Nur Risalelerine çalışacağız ve çalıştıracağız. Gençlik Rehberi

Risale-i Nur, Kur'an yoludur.

Risale-i Nur, İman ve İslâmiyet yoludur. En güzel, en şirin, en zavkli nuranî hakikatlar Risale-i Nur'dadır. İnsan kelime-i tevhidin zikrini yaparken, Kur'an okurkan nasıl İlahî bir aşkla dolarsa; Risale-i Nur'u okurken, dinlerken de öyle oluyor.Risale-i Nur Külliyatı'ndan

Yıllık Programımız

Sohbetlerimiz > Çarşamba, Cuma (Gençler), Cumartesi (gündüz hanımlar, akşam beyler) ve mübarek gecelerde.Cumartesi gününe kadar Hatim okunurCumartesi gününe kadar Risale-i Nur Külliyatından belirlediğimiz sayfa okunurPazar çocuk ve gençler ile hususi derslerimiz var.Ostern'de Gençlik Okuma Programı, Pfingsten'de ise Aile Okuma Programı, Yaz mevsimlerinde Piknik, Kışın ise Medresemizde bir haftalık Okuma Programı.www.bbnur.dewww.bbnur.comwww.bbnur-kitap.dewww.bbnur-album.de

Risale-i Nur Külliyatından

Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası.

PazarDersi